حمل خودرو تالش

کرایه حمل خودرو تالش به شرح زیر میباشد

ورودی خودروهای ایرانی گروه a

قیمت ورودی ۳۵۰ هزار تومان کیلومتری ۲۰ هزار تومان

پراید _پژو _سواری های ایرانی پیکان _سمند

____________________________________________

حمل خودرو تالش

کرایه حمل خودرو های خارجی گروه b

سواری های خودروهای خارجی و مونتاژ شده ایران

ورودی ۴۰۰ هزار تومان کیلومتری ۲۰ هزار تومان

ام وی ام _ لیفان _ برلیانس _ رنو _ خودروهای چینی و هیوندا کیا و

_____________________________________________

کرایه خودروهای شاسی بلند خارجی و ایرانی و مونتاژ شده چهارسیلندر

ورودی ۵۰۰ هزار تومان کیلومتری ۲۰ هزار تومان

________________________________________________

کرایه خودروهای خارجی شش سیلندر هیوندا کیا و غیره ….

که از جد و وزن زیادی سنگین میباشند

کرایه ورودی ۶۰۰ هزار تومان

کیلومتری ۲۵ هزار تومان

یا کرایه را رانندگان خودرو های امدادی طی کنند

حمل خودرو تالش یکی از بهترین امداد خودرو در تالش میباشد

مرکز پیام ما

۰۹۱۱۳۴۰۰۱۰۷

۱۸۹۳ بدون کد

۰۱۳۳۳۷۲۵۸۹۷